குறள் 982

குறள் 982:

 

குணநலஞ் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று
மு.வ உரை:
சான்றோரின் நலம் என்று கூறப்படுவது அவறுடைய பண்புகளின் நலமே, மற்ற நலம் வேறு எந்த நலத்திலும் சேர்ந்துள்ளதும் அன்று.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
சான்றோர் என்பவர்க்கு அழகு, குறங்களால் ஆகிய அழகே; பிற புற அழகெல்லாம் எந்த அழகிலும் சேரா.
கலைஞர் உரை:

நற்பண்பு ஒன்றே சான்றோர்க்கான அழகாகும் வேறு எந்த அழகும் அழகல்ல.

Kural 982


Gunanalam Saandror Nalanae Piranalam
Ennalaththu Ulladhooum Andru

Kural Explanation: The only delight of the perfect is that of their goodness; all other (sensual) delights are not to be included among any (true) delights

Leave a Comment