குறள் 498

குறள் 498:

 

சிறுபடையான் செல்லிடஞ் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்
மு.வ உரை:
சிறிய படை உடையவனுக்குத் தக்கதாக உள்ள இடத்தில் பொருந்தி நின்றால், பெரிய படை உடையவன் தன் ஊக்கம் அழிவான்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
பெரிய படையை உடையவன், சிறிய படையை உடையவன் ஓடி இருக்கும் இடந்தேடிப் போனால், போனவனின் பெருமை அழியும்.
கலைஞர் உரை:

சிறிய படை என்றாலும் அது தனக்குரிய இடத்தில் இருந்து போரிட்டால் பெரிய படையை வென்று விட முடியும்.


Kural 498


Sirupadaiyaan Sellidanj Serin Urupadaiyaan
Ookkam Azhindhu Vidum

Kural Explanation: The power of one who has a large army will perish, if he goes into ground where only a small army can act

Leave a Comment