குறள் 384

குறள் 384:

 

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மான முடைய தரசு
மு.வ உரை:
ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி வீரத்தில் குறைபடாத மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
தனக்குச் சொல்லப்பட்ட அறத்திலிருந்து விலகாமல், அறமற்ற கொடுமைகள் தன் நாட்டில் நடைபெறாமல் விலக்கி, வீரத்தில் தவறாமல் நின்று மானத்தைப் பெரிதாக மதிப்பதே அரசு.
கலைஞர் உரை:

அறநெறி தவறாமலும், குற்றமேதும் இழைக்காமலும், வீரத்துடனும், மானத்துடனும் ஆட்சி நடத்துபவர்களே சிறந்தவர்களாவார்கள்.


Kural 384


Aranizhukkaa Thallavai Neeki Maranizhukkaa
Maana Mudaiya Tharasu

Kural Explanation: He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice

Leave a Comment