குறள் 1224

குறள் 1224:

 

காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்
தேதிலர் போல வரும்
மு.வ உரை:
காதலர் இல்லாத இப்போது, கொலை செய்யும் இடத்தில் பகைவர் வருவது போல் மாலைப்பொழுது ( என் உயிரைக் கொள்ள) வருகின்றது.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
அவர் என்னைப் பிரியாமல் என்னுடன் இருந்தபோது எல்லாம் என் உயிர் வளர வந்த இந்த மாலைப் பொழுது, அவர் என்னைப் பிரிந்து இருக்கும் இப்போது, கொலைக் காலத்திற்கு வரும் கொலையாளிகள் போலக் கருணை இல்லாமல் வருகிறது.
கலைஞர் உரை:

காதலர் பிரிந்திருக்கும்போது வருகிற மாலைப் பொழுது கொலைக் களத்தில் பகைவர் ஓங்கி வீசுகிற வாளைப்போல் வருகிறது.


Kural 1224


Kaadhalar Ilvazhi Maalai Kolaikkalaththu
Edhilar Pola Varum

Kural Explanation: In the absence of my lover, evening comes in like slayers on the field of slaughter

Leave a Comment