குறள் 978

குறள் 978:

 

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து
மு.வ உரை:
பெருமைப் பண்பு எக்காலத்திலும் பணிந்து நடக்கும், ஆனால் சிறுமையோ தன்னைத் தானே வியந்துப் பாராட்டிக் கொள்ளும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
பெருமை உடையவர் செருக்கு இல்லாமல் பணிவுடன் இருப்பர்; சிறுமை உடையவரோ செருக்குடன் தம்மைத் தாமே வியந்து பாராட்டுவர்.
கலைஞர் உரை:

பண்புடைய பெரியோர் எல்லோரிடமும் எப்பொழுதும் பணிவுடன் பழகுவார்கள்; பண்பு இல்லாத சிறியோர், தம்மைத் தாமே புகழ்ந்து கொண்டு இறுமாந்து கிடப்பார்கள்.

Kural 978


Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu

Kural Explanation: The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration

Leave a Comment