குறள் 96

குறள் 96:

 

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்
மு.வ உரை:
பிறர்க்கு நன்மையானவற்றை நாடி இனிமை உடையச் சொற்களைச் சொல்லின், பாவங்கள் தேய்ந்து குறைய அறம் வளர்ந்து பெருகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
பிறர்க்கு நன்மை தரும் இனிய சொற்களை மனத்தால் எண்ணிச் சொன்னால், அவனுள்ளும், நாட்டிலும் அறம் வளரும்; பாவங்கள் குறையும்.
கலைஞர் உரை:

தீய செயல்களை அகற்றி அறநெறி தழைக்கச் செய்ய வேண்டுமானால், இனிய சொற்களைப் பயன்படுத்தி நல்வழி எதுவெனக் காட்ட வேண்டும்.


Kural 96


Allavai Theya Aramperugum Nallavai
Naadi Iniya Solin

Kural Explanation: If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase

Leave a Comment