குறள் 621

குறள் 621:

 

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை 
அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில்
மு.வ உரை:
துன்பம் வரும்போது (அதற்காக கலங்காமல்) நகுதல் வேண்டும், அத் துன்பத்தை எதிர்த்து வெல்லவல்லது அதைப் போன்றது வேறு இல்லை.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
நாம் அறியாமலே நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தால் அப்போது மனம் தளராமல் மனத்துள் மகிழ்க; அந்தத் துன்பத்தைத் தோற்கடிக்க அம்மகிழ்ச்சியைப் போல் ஆற்றல் மிக்கது வேறொன்றும் இல்லை.
கலைஞர் உரை:

சோதனைகளை எதிர்த்து வெல்லக் கூடியது, அந்தச் சோதனைகளைக் கண்டு கலங்காமல் மகிழ்வுடன் இருக்கும் மனம்தான்.


Kural 621


Idukkan Varungaal Naguga Adhanai
Aduththoorvadhu Agdhoppa Thil

Kural Explanation: If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow

Leave a Comment