குறள் 520

குறள் 520:

 

நாடோறு நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு
மு.வ உரை:
தொழில் செய்கின்றவன் கோணாதிருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது, ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
மேல் பதவியில் இருப்பவன் தவறு செய்யாவிட்டால் மக்களும் தவற செய்யார். அதனால் பதவியில் இருப்பவரை நாளும் கவனித்து நிர்வாகம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
கலைஞர் உரை:

உழைப்போர் உள்ளம் வாடாமல் இருக்கும் வரையில் உலகின் செழிப்பும் வாடாமல் இருக்கும் எனவே உழைப்போர் நிலையை ஒவ்வொரு நாளும் அரசினர் ஆய்தறிந்து ஆவன செய்ய வேண்டும்.


Kural 520


Naadoru Naaduka Mannan Vinaiseivaan
Kodaamai Kodaa Thulagu

Kural Explanation: Let a king daily examine the conduct of his servants; if they do not act crookedly, the world will not act crookedly

Leave a Comment