குறள் 1304

குறள் 1304:

 

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய 
வள்ளி முதலரிந் தற்று
மு.வ உரை:
பிணங்கியவரை ஊடலுணர்த்தி அன்பு செய்யாமல் இருத்தல், முன்னமே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடியிலேயே அறுத்தல் போன்றது.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
தன்னுடன் ஊடல் கொண்ட மனைவிக்கு அவள் ஊடலைத் தெளிவுபடுத்தி, அவளுடன் கூடாமல் போவது, முன்பே நீர் இல்லாமல் வாடிய கொடியை அடியோடு அறுத்தது போலாம்.
கலைஞர் உரை:

ஊடல் புரிந்து பிணங்கியிருப்பவரிடம் அன்பு செலுத்திடாமல் விலகியே இருப்பின், அது ஏற்கனவே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடிப்பாகத்தில் அறுப்பது போன்றதாகும்.


Kural 1304


Oodi Yavarai Unaraamai Vaadiya
Valli Mudhalarin Thatru

Kural Explanation: Not to reconcile those who have feigned dislike is like cutting a faded creeper at its root

Leave a Comment