குறள் 1226

குறள் 1226:

 

மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்த திலேன்
மு.வ உரை:
மாலைப் பொழுது இவ்வாறு துன்பம் செய்ய வல்லது என்பதைக் காதலர் என்னை விட்டு அகலாமல் உடனிருந்த காலத்தில் யான் அறியவில்லை.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
முன்பு எனக்கு மகிழ்ச்சி தந்த மாலைப்பொழுது இப்படித் துன்பம் தரும் என்பதை, என்னை மணந்த காதலர் என்னைப் பிரிவதற்கு முன்பு நான் அறிந்தது கூட இல்லை.
கலைஞர் உரை:

மாலைக்காலம் இப்படியெல்லாம் இன்னல் விளைவிக்கக் கூடியது என்பதைக் காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமல் இருந்த போது நான் அறிந்திருக்கவில்லை.


Kural 1226


Maalainoi Seidhal Manandhaar Agalaadha
Kaalai Arindha Thilen

Kural Explanation: Previous to my husband's departure, I know not the painful nature of evening

Leave a Comment