குறள் 1118

குறள் 1118:

 

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி
மு.வ உரை:
திங்களே! இம் மாதரின் முகத்தைப் போல உண்ணால் ஒளி வீச முடியுமானால், நீயும் இவள் போல் என் காதலுக்கு உரிமை பெறுவாய்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
நிலவே! நீ வாழ்க! என் மனைவியின் முகம்போல் நான் மகிழும்படி ஒளிவீசுவாய் என்றால் நீயும் என் காதலைப் பெறுவாய்.
கலைஞர் உரை:

முழுமதியே! என் காதலுக்குரியவளாக நீயும் ஆக வேண்டுமெனில், என் காதலியின் முகம் போல ஒளிதவழ நீடு வாழ்வாயாக.


Kural 1118


Maadhar Mugampol Olivida Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi

Kural Explanation: If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ?

Leave a Comment